Politika kolačića

Ova pravila određuju i reguliraju kako prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome
dostavljaju kada koriste web stranicu  https://www.quadexpert.hr
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja
se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet
kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo
automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje,
prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na
drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te
provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Registracijom na internet stranici http://www.quadexpert.hr , kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj
stranici kupac daje suglasnost da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u
registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i
dr. podatke.
Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim
navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih  Kupaca, te će s istima postupati u
skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore
navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim
trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu
realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za
poštivanje načela zaštite privatnosti.
U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se
evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail
adresu: [email protected]. U slučaju da kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način
obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to
putem e-mail poruke na e-mail adresu [email protected].
http://www.quadexpert.hr  koristi „cookie“ (kolačić) programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“
sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti
kupčev preglednik (browser), a samim time i kupca, te na taj način omogući kupnju.

Trebate pomoć?